Effektiva tågsystem för godstransporter 2.0

Strategier, forsknings- och innovationsbehov när digitalisering och automatisering av transporterna skapar nya möjligheter.

Tid: To 2018-05-17 kl 13.00 - 16.45

Plats: KTH sal Q1, Osquldas väg 4

Järnvägsgruppen KTHs årliga seminarium 2018 tar upp olika perspektiv på förnyelse och utveckling av godstrafiken på järnväg i ett läge där digitalisering, automatisering och ökade datamängder med stort informationsinnehåll skapar nya möjligheter. Flera olika forskningsprojekt för utvecklad godstrafik pågår inom ramen för EU-programmet ”Shift2Rail”. I Sverige har regeringen tagit initiativ till att ta fram en nationell godsstrategi som ska ge en samlad bild av dagsläge och framtid och tydliggöra övergripande inriktningar för godstransporter och logistik. Avsikten är att presentera en godsstrategi under våren eller under första halvåret 2018.

Välkomna!

Program (pdf 161 kB)

Digitaliseringens möjligheter för järnvägen i ett godsperspektiv - en framtidsspaning

”Shift2Rail” ger det den boost som godstrafiken på järnväg inom EU behöver?

Regeringens arbete med en samlad nationell godsstrategi (presentation inte tillgänglig)

Vad behövs för att ICA som transportköpare ska välja godstransporter på järnväg?

Effektiva tågsystem för godstransporter 2.0 med fokus på det intermodala transportsystemet (pdf 7,7 MB)

Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2019-03-07