Framtidens infrastruktur och transporter – utmaningar och möjligheter i den nya nationella transportplanen för 2018–2029

Tid: On 2017-05-17 kl 13.00 - 16.45

Plats: KTH sal Q1, Osquldas väg 4

Anmälan skickas senast den 10 maj till railwaygroup@kth.se  .

KTH Järnvägsgruppens årliga seminarium 2017 tar upp olika perspektiv på framtidens infrastruktur och transporter. Regeringen har i den infrastrukturproposition som lämnades till riksdagen under hösten 2016 angett flera prioriterade samhällsutmaningar där transportsystemet spelar en stor roll.

Under seminariet ger olika aktörer som är verksamma inom järnvägs- och transportsektorn sin syn på framtidens infrastruktur och transporter och de utmaningar och möjligheter som finns. Seminariet vänder sig till ett brett spektrum av aktörer t ex. transportköpare, transportföretag, järnvägsindustrin, banhållare, kommuner, län och regioner. Vidare riktar sig seminariet till alla de politiker och beslutsfattare som formulerar förutsättningarna för framtidens infrastruktur och transporter i Sverige. 

Välkomna!

Program (pdf 635 kB)    

Framtidens hållbara och effektiva infrastruktur och transporter. Utmaningar och möjligheter. (pdf 1,4 MB)

Trafikverkets arbete med förslag till ny Nationell Plan för Transportsystemet 2018 - 2029 (pdf 2,9 MB)

Nya transportlösningar. Framsteg inom infrastruktur och transport. Vad vill Shift2Rail uppnå? (pdf)

Framtidens infrastruktur och transporter för tillväxt, hållbarhet, konkurrenskraft (pdf 2,0 MB)

Framtidens tågtrafik på framtidens infrastruktur. Vilken roll kan järnvägen spela? (pdf)

   
Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2017-06-01