Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Effektiva tågsystem för godstransporter 2.0

Järnvägsgruppen KTHs årliga seminarium 2018 tar upp olika perspektiv på förnyelse och utveckling av godstrafiken på järnväg i ett läge där digitalisering, automatisering och ökade datamängder med stort informationsinnehåll skapar nya möjligheter. Flera olika forskningsprojekt för utvecklad godstrafik pågår inom ramen för EU-programmet ”Shift2Rail”. I Sverige har regeringen tagit initiativ till att ta fram en nationell godsstrategi som ska ge en samlad bild av dagsläge och framtid och tydliggöra övergripande inriktningar för godstransporter och logistik. Avsikten är att presentera en godsstrategi under våren eller under första halvåret 2018.

Program och presentationer

Page responsible:Sebastian Stichel
Belongs to: KTH Railway Group
Last changed: Mar 07, 2019