Till innehåll på sidan

Sebastian Stichel ny föreståndare för KTH Järnvägsgruppen

Publicerad 2011-04-15

Efter 15 år som föreståndare för KTH Järnvägsgruppen träder nu Stefan Östlund tillbaka och ersätts av Sebastian Stichel. Thomas Johansson har intervjuat dem båda.

Sebastian Stichel
Sebastian Stichel, ny föreståndare

Vad har varit mest positivt under de gångna åren?

- Det är många olika händelser som alla var och en på sitt sätt är trevliga att se tillbaka på, ett lyckat seminarium, en bra disputation, en lyckad dag på Nordic Rail, exemplifierar Stefan Östlund.

Han tillägger att det krävs ständig inspiration för att driva en så lös organisation som denna. Nu är det naturligt att nya krafter tar över. Som skolchef för Elektro- och systemteknik vid KTH anar vi att Stefan Östlund kommer att ha många spännande arbetsuppgifter också framöver.

Sebastian Stichel är professor i spårfordonsdynamik på avdelningen för spårfordon vid institutionen för farkost- och flygteknik vid KTH. Han har även varit verksam tio år vid Bombardier Transportation.

- Mot bakgrund av Järnvägsgruppens stora samlade kompetens och tyngd borde den inte bara vara en stark röst på KTH utan också utåt, så att järnvägens fördelar kan lyftas fram, säger Sebastian Stichel, som är övertygad om att det av miljöskäl behövs mer tågtrafik och fler järnvägar.