Till innehåll på sidan

Gröna Tåget

Gröna Tåget är ett forskningsprogram som syftar till att ta fram nästa generations snabb- och höghastighetståg, för hastigheter på upp till 250-320 km/h, anpassade för nordiska förhållanden.

Gröna Tåget

Programmet ska resultera i ett konceptförslag, det vill säga en samling genomarbetade idéer och förslag till lösningar för att tåget ska bli attraktivt, ekonomiskt och energisnålt.

Några egenskaper som är särskilt viktiga i de nordiska länderna är att det är mindre tågenheter som kan kopplas ihop och isär efter resandets variationer, och att det är spårvänligt och driftsäkert, även i vinterväder.

Forskningsprogrammet genomförs under perioden 2005-2011. Det finansieras av Trafikverket och bedrivs i samarbete med Bombardier Transportation. KTH Järnvägsgruppen driver flera projekt inom forskningsprogrammet.

Mer information på www.gronataget.se

Vi som samordnar Gröna Tåget på KTH

Namn Roll Telefon E-post
Evert Andersson Programsamordnare 08-790 76 28
070-604 72 55
everta@kth.se
evertan@telia.com
Oskar Fröidh Samordnare marknad,
trafik och tågkoncept
08-790 83 79 oskar.froidh@abe.kth.se