Till innehåll på sidan

PhD Defence

Rohan Kulkarni

Onboard condition monitoring of vehicle-track dynamic interaction using machine learning: Enabling the railway industry’s digital transformation

Tid: To 2023-06-01 kl 10.00

Plats: F3

Videolänk: Zoom Webinar

Språk: English

Ämnesområde: Farkostteknik

Respondent: Rohan Kulkarni , Teknisk Mekanik

Opponent: Prof. Jordi Viñolas, Escuela Politécnica Superior, Universidad Francisco de Vitoria (UFV), Madrid.

Handledare: Mats Berg

Exportera till kalender

The PhD thesis summary is available at: https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1755646/FULLTEXT04.pdf

The six appended papers are available at:

Paper A: https://doi.org/10.1177/0954409720906649

Paper B: https://doi.org/10.1007/978-3-031-07305-2_48

Paper C: https://doi.org/10.1080/00423114.2021.1962537

Paper D: https://doi.org/10.36001/phme.2022.v7i1.3344

Paper E: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2023.112894

Paper F: diva2:1755248 (submitted and under review, not available online yet but can be found in the printed thesis)

Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2023-05-29