Source: Lundberg Design

Välkommen till KTH Järnvägsgruppen

Järnvägsgruppens syfte är att bidra till utveckling och ökad konkurrenskraft för järnvägen och svensk järnvägsindustri genom att skapa kunskap inom järnvägsrelaterade ämnen.

Presentationer från vårseminarier

Presentationer från tidigare års vårseminarier finns i arkivet​​​​​​​ ​​​​​​​

Även presentationer från 2019 är med nu!