Source: Lundberg Design

Välkommen till KTH Järnvägsgruppen

KTH Järnvägsgruppen är ett multidisciplinärt centrum för forskning och utbildning inom järnvägen med mer än 25 år erfarenhet. Det består av tio forskargrupper  som var och en representerar en eller fler ämnessområden. Tillsammans sträcker sig kompetensen i princip över alla områden inom spårfordonsområdet.

Kalender

Presentationer från vårseminarier

Presentationer från tidigare års vårseminarier finns i arkivet​​​​​​​ ​​​​​​​

Även presentationer från 2019 är med nu!