Till innehåll på sidan

KTH Järnvägsgruppen deltar i Europe's Rail

Publicerad 2023-09-14

Centrumet KTH Järnvägsgruppen får cirka 60 miljoner svenska kronor från EU och Trafikverket för att forska inom Europe's Rail ; EU:s satsning på att öka användningen av järnvägen i Europa och genom det minska transportsektorns utsläpp. Fokus för forskningen är en rad olika områden som till exempel förarlösa tåg, omställning från dieseldrift till batteri eller vätgas, sömlösa godstransporter, koncept för attraktivare och mer konkurrenskraftig tågtrafik i lågtrafikerade områden.

– Vi hoppas att vår forskning leder till attraktivare, mer kostnadseffektiva och ännu mer miljövänliga järnvägstransporter.

Läs mer om samarbetet här:
Mer om samarbetet inom Europe's Rail

Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2023-09-14