Forskning vid Järnvägsgruppen

Järnvägsgruppen består av nio forskargrupper som bedriver forskning inom ett flertal olika ämnesområden. Organisationen spänner över flera skolor på KTH.

Tåg

Forskargrupper

KTH Järnvägsgruppen består av nio forskargrupper som var och en representerar olika delar av järnvägssystemet, varav de flesta arbetar med tekniska frågor.

Ämnesområden

Järnvägsgruppen har verksamhet inom följande ämnesområden:

  • Effektiva tågsystem för godstrafik
  • Effektiva tågsystem för persontrafik
  • Elsystem
  • Ljud och vibrationer
  • Fordonsteknik
  • Infrastruktur
  • Kapacitet

Läs mer om Ämnesområdena

Gröna Tåget

Gröna Tåget är ett forskningsprogram med syfte att ta fram ett konceptförslag för ett framtida snabb- och höghastighetståg.