Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om Järnvägsgruppen

Järnvägsgruppens syfte är att bidra till utveckling och ökad konkurrenskraft för järnvägen och svensk järnvägsindustri genom att skapa kunskap inom järnvägsrelaterade ämnen.

Foto: Oskar Fröidh

Denna unika organisation kan genomföra stora forskningsprogram i samarbete med våra partners, som inte bara omfattar tekniska aspekter utan även kommersiella, t.ex. marknadsanalys.

Genom åren har KTH Järnvägsgruppen strävat efter att förbättra järnvägen och har varit delaktig i omfattande konceptstudier, som t.ex. Gröna Tåget . Alla dessa projekt syftar till att effektivisera järnvägstransporter och öka järnvägens konkurrenskraft jämfört med andra transportmedel.

Idag är Järnvägsgruppen aktiv i ett tiotal Shift2Rail  projekt där vi samarbeter i princip med alla aktörer inom järnvägen såsom fordonstillverkare, infrastrukturhållare, operatörer, högskolor och konsulter. Vi har vetenskapligt utbyte med många högskolor i Europa, USA, Kina, Indien, Australien, Thailand och Indonesien.

Vi är stolta över vår systemansats, dvs. vår förmåga att genomföra studier som inte bara behandlar systemet fordon och bana från teknisk synvinkel utan också från företags- och samhällsekonomiska aspekter som antyds i figuren nere.

KTH Järnvägsgruppens systemansats

Vid frågor kontakta föreståndare Sebastian Stichel, KTH:

Sebastian Stichel