Till innehåll på sidan

Licentiatavhandling av Saeed Abbasi

Publicerad 2011-08-08

Saeed Abbasi är doktorand på avdelningen för System- och komponentdesign inom området luftburna partiklar från järnvägstrafik.

Nu har han färdigställt sin licentiatavhandling med titeln "Characterisation of airborne particles from rail traffic".

Characterisation of airborne particles from rail traffic (pdf 4,0 MB)

Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2011-08-08