Till innehåll på sidan

Prize in ERRAC student competition

Publicerad 2021-12-13

Vår doktorand Bastian Schick har vunnit ett pris för sitt examensarbete på KTH med titel "A Digital Test Bench for Pneumatic Brakes" inom ERRACs tävling för bästa examensarbete resp. doktorsavhandling. Vi gratulerar!

Prisceremonin ägde rum online under Shift2Rail Innovation days den 10 december 2021, se

ERRAC Student competition award ceremony

Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2021-12-13