Gröna Tåget

Gröna Tåget är ett forskningsprogram som bedrivs vid bland annat KTH Järnvägsgruppen, men även vid andra universitet, högskolor och institutioner med forskningsmedel från Trafikverket.

Gröna Tåget

Här visas de senaste publikationerna från Järnvägsgruppen som har publicerats i KTHs publikationsdatabas DiVA knutna till projektet Gröna Tåget.

Publikationer

Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2011-09-13