Järnvägsgruppens publikationer

Järnvägsgruppens forskning publiceras i publikationsdatabasen DiVA. Publikationerna har här organiserats efter respektive ämnesområde eller projekt.

Ämnesområden

Järnvägsgruppen bedriver forskning inom olika ämnesområden. Alla publikationer som skapats inom dessa ämnesområden och som publicerats i databasen DiVA visas under respektive länk.

Gröna Tåget

Här listas publikationer inom forskningsprogrammet Gröna Tåget .

KTH:s Publikationsdatabas DiVA

Om en mer specifik sökning önskas kan det avancerade sökgränssnittet för DiVA-databasen  användas.