Järnvägens organisation – ett lyft för järnvägen?

Tid: Ti 2015-05-26 kl 13.00 - 16.30

Plats: KTH, Sal D1 Lindstedtsvägen 17

Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2015-05-28