Järnvägsutbildning vid KTH

Järnvägsbranschen behöver många olika specialister med alla tänkbara kompetenser. På KTH kan man läsa järnvägsrelaterade kurser i ett antal civilingenjörs- och masterprogram, men även som enstaka kurser för såväl egna som externa studerande. Vid våra avdelningar går det även att bli forskarstudent med möjlighet till licentiat- eller doktorsexamen.

Utbildning till Civilingenjör eller Master

Vid KTH Valhallavägen finns möjligheten att läsa en hel utbildning som ger en civilingenjörsexamen (totalt 5 år). Den innehåller en kandidatexamen (3 år) och därefter en masterexamen (2 år) med inriktning mot järnväg och tågtrafik.

Sedan 2010 finns även en treårig högskoleingenjörsutbildning vid KTH Haninge där man kan inrikta sig mot järnvägsteknik.

Järnvägsinriktad grundutbildning på KTH

Forskarutbildning

På KTH kan man påbörja en forskarutbildning och doktorera inom något av våra områden Järnvägsteknik, Tågtrafikering, Järnvägsbyggnad eller Elektriska drivsystem.

Forskarutbildning med järnvägsinriktning på KTH

Uppdragsutbildning

Från några av våra kompetenscentrum på KTH finns möjligheten att beställa en uppdragsutbildning. Vi kommer ut och genomför en specialiserad utbildning hos er eller på KTH.

Uppdragsutbildning med järnvägsinriktning på KTH

Enstaka kurser

De järnvägsrelaterade kurserna kan läsas som valfria i sin befintliga utbildning vid KTH eller annat lärosäte. De är även tillgängliga för personer som arbetar inom branschen, eller för de som är allmänt intresserade och vill öka sin kompetens inom järnväg och tågtrafik.

Enstaka kurser med järnvägsinriktning på KTH

Kontakter - Utbildning

Generella utbildningsfrågor

Anders Lindahl
Tel: 08-790 80 95

Fordonsteknik

Mats Berg
Tel: 08-790 84 76

Trafik och transport

Anders Lindahl
Tel: 08-790 80 95

Banbyggnad

Nicole Kringos  
Tel: 08-790 87 00

Brobyggnad

Raid Karoumi
Tel: 08-790 90 84

Elkraftsystem

Stefan Östlund
Tel: 08-790 77 45