Till innehåll på sidan

Examensarbeten

Examensarbetet är det sista momentet som studenten behöver klara av för att erhålla en examen från KTH. Under examensarbetet kommer studenten att arbeta självständigt och använda sig av den kunskap och de metoder som studenten har lärt sig under tiden på KTH. För att stötta studenterna med att hitta ett intressant och utmanande examensarbete finns här ett antal idéer till examensarbeten samlade, många är förslag från externa aktörer. Varje förslag har en kontaktperson som studenterna gärna får kontakta och diskutera idéerna med. Förslagen får även ses som inspiration för egna idéer för ett examensarbete. Tidigare examensarbeten finns tillgängliga här: Spårfordon , Transportplanering  och Bro- och stålbyggnad .

Har du allmänna frågor eller funderingar om examensarbete inom järnväg kontakta gärna: Anders Lindahl ( anders.lindahl@abe.kth.se ), Carlos Casanueva Perez ( carlosc@kth.se ) eller Ellen Bergseth ( bergseth@kth.se )

Examensarbetsförslag från hösten 2023 kan laddas ner här:

Examensarbetsförslag järnväg hösten 2023 (pdf 2,3 MB)

Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2023-11-06