Till innehåll på sidan

Examensarbeten

Examensarbetet är det sista momentet som studenten behöver klara av för att erhålla en examen från KTH. Under examensarbetet kommer studenten att arbeta självständigt och använda sig av den kunskap och de metoder som studenten har lärt sig under tiden på KTH. För att stötta studenterna med att hitta ett intressant och utmanande examensarbete finns här ett antal idéer till examensarbeten samlade, många är förslag från externa aktörer. Förslagen är indelade i sex kategorier: Business Management, Digitalisering/Dataanalys, Infrastruktur, Signal, Trafikplanering och Fordon. Varje förslag har en kontaktperson som studenterna gärna får kontakta och diskutera idéerna med. Förslagen får även ses som inspiration för egna idéer för ett examensarbete. Tidigare examensarbeten finns tillgängliga här: , Transportplanering  och Bro- och stålbyggnad .

Har du allmänna frågor eller funderingar om examensarbete inom järnväg kontakta gärna: Anders Lindahl ( anders.lindahl@abe.kth.se ), Carlos Casanueva Perez ( carlosc@kth.se ) eller Emil Jansson ( emiljans@kth.se )

Business Management

 1. Mall Kvalitetsuppföljning av Tekniskt godkänt material (TGM) - Trafikverket, Published: 2021-11
 2. Nyckeltal, Trafikprojekt - Region Stockholm, Published: 2021,11
 3. Carbon footprint calculation and decarbonisation of the rail industry: potentials and strategies - KTH, Published: 2021-11
 4. Competitiveness of rail freight and improvement measures: Current situation and trends - KTH, Published: 2021-11
 5. Analysis of ATO market perspectives: Sweden and European rail freight transport - KTH, Published: 2021-11
 6. Relation Between Short-Term Product Development and Long-Term Goals - Alstom, Published: 2021-11
 7. Approvals Processes Within Wayside - Alstom, Published: 2021-11
 8. Planprocessen i mega-projekt med många samarbetsparter (kommuner, regioner, länsstyrelser osv) är komplex. Hur genomförs process, nyttor och bortval på bästa sätt? - Trafikverket, Published: 2021-11
 9. Upphandlingsmodellers påverkan på arbetsmiljö, kvalité och kostnader i projekt - Sweco, Published: 2021-11

Digitalisering och Dataanalys

 1. GUI för beräkningsverktyg - Alstom, Published: 2021-11
 2. Master Thesis at SJ Division Fordon - SJ, Published: 2021-11
 3. Railway equipment anomaly detection with failure biased data - Alstom, Published: 2021-11
 4. Automatic Data Driven Software Testing Results Analysis - Alstom, Published: 2021-11
 5. Automating the alignment of communication layer in Train Software - Alstom, Published: 2021-11
 6. Cybersecurity - Alstom, Published: 2021-11
 7. Living labs som innovationsmodell – förbättrar det implementeringsgraden - Trafikverket, Published: 2021-11
 8. Klimatkalkyl järnvägsmateriel - Sweco, Published: 2021-11
 9. KTL-projektering automatisering - Sweco, Published: 2021-11
 10. Digital projekthantering i en föränderlig verksamhet – hur nyttjar vi de digitala verktygen effektivt i vår verksamhet? -Trafikverket, Published: 2021-11
 11. Hur skapar vi förutsättningar för hur våra program hanterar den digital informationen? - Trafikverket, Published: 2021-11

Infrastruktur

 1. Mall Kvalitetsuppföljning av Tekniskt godkänt material (TGM) - Trafikverket, Published: 2021-11
 2. Risk of level crossing accidents and their socio-economic significance - Tyréns, Published: 2021-11
 3. The connection between track work and unauthorized people in the track area - Tyréns, Published: 2021-11
 4. Höghastighetståg inducerade markvibrationer - Trafikverket, Published: 2021-11
 5. Infrastrukturbyggande i förkastningszoner- En strukturgeologisk studie av Kolmården - Trafikverket, Published: 2021-11
 6. Vind spårväxlar - Trafikverket, Published: 2021-11
 7. Energy Usage of Railway Wayside Object Heating - KTH, Published: 2021-11
 8. Planprocessen i mega-projekt med många samarbetsparter (kommuner, regioner, länsstyrelser osv) är komplex. Hur genomförs process, nyttor och bortval på bästa sätt? - Trafikverket, Published: 2021-11
 9. Klimatkalkyl järnvägsmateriel - Sweco, Published: 2021-11
 10. KTL-projektering automatisering - Sweco, Published: 2021-11
 11. Industrialisering av planprocessen – att forma en ”planfabrik”? Möjligheter, utmaningar, risker? - Trafikverket, Published: 2021-11

Signal

 1. Relation Between Short-Term Product Development and Long-Term Goals - Alstom, Published: 2021-11
 2. Approvals Processes Within Wayside - Alstom, Published: 2021-11

Trafikplanering och Simulering

 1. Nyckeltal, Trafikprojekt - Region Stockholm, Published: 2021-11
 2. Carbon footprint calculation and decarbonisation of the rail industry: potentials and strategies - KTH, Published: 2021-11
 3. Competitiveness of rail freight and improvement measures: Current situation and trends - KTH, Published: 2021-11
 4. Analysis of ATO market perspectives: Sweden and European rail freight transport - KTH, Published: 2021-11
 5. Exjobb inom trafikplanering - SJ, Published: 2021-11
 6. The railway's competitiveness for freight transport - Transport Analysis, Published: 2021-11
 7. Improved statistics for train punctuality - Transport Analysis, Published: 2021-11
 8. Design av linjenät - Region Stockholm, Published: 2021-11
 9. Planprocessen i mega-projekt med många samarbetsparter (kommuner, regioner, länsstyrelser osv) är komplex. Hur genomförs process, nyttor och bortval på bästa sätt? - Trafikverket, Published: 2021-11
 10. Industrialisering av planprocessen – att forma en ”planfabrik”? Möjligheter, utmaningar, risker? - Trafikverket, Published: 2021-11

Fordon

 1. GUI för beräkningsverktyg - Alstom, Published: 2021-11
 2. Master Thesis at SJ Division Fordon - SJ, Published: 2021-11
 3. Derivation of product line models - Alstom, Published: 2021-11
 4. Utvärdering av en ny metod för validering av styrsystem i tågfordon - Alstom, Published: 2021-11
 5. Carbody levitation - KTH, Published: 2021-11
 6. Heat transfer modeling of rail vehicles with respect to different climatic conditions in Sweden - KTH, Published: 2021-11
 7. Modelling, simulation and verification of a conceptual rail vehicle for energy-saving contest - KTH, Published: 2021-11
Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2022-05-06