Järnvägsinriktad grundutbildning på KTH

På KTH kan man läsa en järnvägsinriktad specialisering inom ett antal av våra civilingenjörs- eller masterprogram.

Farkost- och Maskinteknik

Läser man till Civilingenjör Farkostteknik , Civilingenjör Teknisk fysik  eller Civilingenjör Maskinteknik  kan man utbilda sig inom fordonssystem och därefter inrikta sig mot spårtrafiksystem och spårfordon.

Inom båda dessa utbildningar kan man efter det redje året välja antingen masterprogrammet Vehicle Engineering  där man kan specialisera sig inom spårfordon. Man kan dock även välja masterprogrammet Railway Engineering  som är ett samarbete med vårt partneruniversitet UIUC  i Illinois, USA, och deras Järnvägscentrum RailTec .

Kontakta Carlos Casanueva för ytterligare information.

Samhällsbyggnad

Vid Civilingenjör Samhällsbyggnad kan man utbilda sig inom järnvägsbyggnad eller tågtrafikering i olika former.

Inom denna utbildning kan man senare inrikta sig mot brobyggnad/banbyggnad genom att välja masterprogrammet Infrastructure Engineering och inrikta sig mot järnväg.

Kontakta Håkan Sundquist för ytterligare information.

Vid Samhällsbyggnad kan man även inrikta sig mot tågtrafikering genom att välja masterprogrammet Transport Systems  och inrikta sig mot järnväg.

Kontakta Anders Lindahl för ytterligare information.

Elektroteknik

Vid Civilingenjör Elektroteknik  kan man utbilda sig inom elektriska system för järnvägsdrift genom att välja masterprogrammet Electric Power Engineering.

Kontakta Stefan Östlund för ytterligare information.

Högskoleingenjör Elektroteknik vid KTH Haninge

Vid KTH Haninge startade år 2010 en treårig högskoleingenjörsutbildning i Elektroteknik. Under det tredje året kan man välja inriktningen Elkraftteknik och välja kurser som behandlar elkraft- eller signalsystem för järnvägen.

Kontakta Anders Lindahl för ytterligare information.