Forskarutbildning med järnvägsinrikting

På KTH kan man fortsätta sina akademiska studier genom att forska inom ett projekt på någon av våra forskningsavdelningar. Detta leder till att vi får fram ny kunskap som kan användas för att utveckla järnvägen ytterligare. Dessa studier leder antingen till en licentiatsexamen efter ca två års forskning eller till en doktorsexamen efter fyra års forskning.

Denna forskning kan påbörjas antingen direkt efter avslutad grundexamen här på KTH eller vid annat lärosäte. Den kan även genomföras efter några års arbete inom branschen. Genom detta får forskaren en omväxling mellan arbete och forskning vilket även kan vara till nytta för järnvägsbranschen eftersom detta leder till en aktiv samverkan mellan näringsliv och forskning.

Järnvägsforskning på KTH kan genomföras inom följande områden:

Järnvägsteknik

Forskning inom järnvägsteknik

Kontakta Mats Berg för ytterligare information.

Tågtrafikering

Forskning inom tågtrafikering

Kontakta Bo-Lennart Nelldal för ytterligare information.

Banbyggnad

Forskning inom banbyggnad

Kontakta Elias Kassa för ytterligare information.

Brobyggnad

Kontakta Raid Karoumi för ytterligare information.

Elektriska drivsystem

Kontakta Stefan Östlund för ytterligare information.