Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Punktlighet och tillförlitlighet för resenärer och gods

Punktlighet och tillförlitlighet är bland de viktigaste frågorna för järnvägssektorn. Tågtrafik bedrivs 
för kunderna och kunder måste kunna lita på att de som resenärer eller deras varor kommer fram 
vid utlovat tidpunkt. De flesta håller dock förmodligen med om påståendet att järnvägstrafiken inte 
är på en önskvärd nivå i detta hänseende idag. Vad är orsakerna och vad behöver göras för att 
förbättra situationen? 

Under seminariet ska företrädare för transportköpare, operatörer – både från gods- och 
persontrafiksidan – och infrastrukturhållaren Trafikverket ge sin syn på frågan. Dessutom ska vi 
belysa organisationens betydelse för effektiviteten inom järnvägssystemet. Avslutningsvis ska 
forskare från KTH bidra med idéer för förbättringar. 

Seminariet vänder sig till ett brett spektrum av aktörer, t ex transportköpare, transportföretag, 
järnvägsindustrin och banhållare. Vidare riktar sig seminariet till de politiker och beslutsfattare som 
formulerar förutsättningarna för att bedriva effektiva transporter på järnväg och intermodalt i 
Sverige. 

För program schema se  Seminarieprogram (pdf 628 kB)

Vad behövs för att uppnå tillförlitlig godstrafik på järnväg i Sverige? Hur kan vi öka järnvägens andel av godstransportarbetet? Jan Kilström, VD Green Cargo. (pdf 6,7 MB)

Hur ökar vi punktligheten för resenärer? Crister Fritzson, VD SJ AB  (pdf 2,0 MB)

Vilka krav på järnvägssystemet har godstransportköpare? Mats Erkén, VD ScandFibre Logistics  (pdf 4,2 MB)

Vilken betydelse har järnvägens organisation för effektiviteten? Gunnar Alexandersson, Utredare av Järnvägens organisation. Regeringskansliet  (pdf 814 kB)

Tillsammans för tåg i tid. Tommy Jonsson, Trafikverket, Bitr. Chef Samhälle (pdf 6,6 MB)

Forskarnas syn på punktlighet och tillförlitlighet Jennifer Warg och Anders Lindfeldt, KTH Järnvägsgruppen  (pdf 1,7 MB)

Innehållsansvarig:Sebastian Stichel
Tillhör: Järnvägsgruppen
Senast ändrad: 2014-05-22