Skip to main content

Framtidens infrastruktur och transporter

KTH Järnvägsgruppens årliga seminarium 2017 tar upp olika perspektiv på framtidens infrastruktur och transporter. Regeringen har i den infrastrukturproposition som lämnades till riksdagen under hösten 2016 angett flera prioriterade samhällsutmaningar där transportsystemet spelar en stor roll.

Under seminariet ger olika aktörer som är verksamma inom järnvägs- och transportsektorn sin syn på framtidens infrastruktur och transporter och de utmaningar och möjligheter som finns. Seminariet vänder sig till ett brett spektrum av aktörer t ex. transportköpare, transportföretag, järnvägsindustrin, banhållare, kommuner, län och regioner. Vidare riktar sig seminariet till alla de politiker och beslutsfattare som formulerar förutsättningarna för framtidens infrastruktur och transporter i Sverige.

Program och presentationer

 
Page responsible:Sebastian Stichel
Belongs to: KTH Railway Group
Last changed: May 31, 2017