Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Höghastighetsbanor i Sverige – Utmaningar och möjligheter

KTH Järnvägsgruppens årliga seminarium 2016 vill ge olika perspektiv på utbyggnaden av höghastighetsbanor i Sverige. Höghastighetsbanorna reser en rad frågor kring t.ex. finansiering, ägande, trafikekonomin, utbyggnadstakt, modell för marknadstillträde på de nya banorna och en rad tekniska frågor. Regeringen har tillsatt Sverigeförhandlingen som ska utarbeta förslag till principer för finansiering, förhandla fram en medfinansiering med olika intressenter, analysera kommersiella förutsättningar och utarbeta lösningar för spår och stationer. I januari 2016 lämnade Sverigeförhandlingen en delredovisning som enligt regeringens direktiv ska innehålla en analys av kommersiella förutsättningar för höghastighetsbanor, möjliga finansieringsprinciper och förutsättningar för differentierade särskilda banavgifter. I februari 2016 inleddes förhandlingarna med kommuner och regioner om medfinansiering. I december 2017 ska Sverigeförhandlingen lämna sin slutredovisning av uppdraget.

Program och presentationer

   
Page responsible:Sebastian Stichel
Belongs to: KTH Railway Group
Last changed: Apr 12, 2017