Skip to main content

Höghastighetsbanor i Sverige – Utmaningar och möjligheter

Time: Wed 2016-05-25 13.00 - 17.00

Location: KTH sal E1, Lindstedtsvägen 3

Export to calendar

Anmälan till seminariet senast måndag den 16 maj, e-post:  railwaygroup@kth.se

KTH Järnvägsgruppens årliga seminarium 2016 vill ge olika perspektiv på utbyggnaden av höghastighetsbanor i Sverige. Höghastighetsbanorna reser en rad frågor kring t.ex. finansiering, ägande, trafikekonomin, utbyggnadstakt, modell för marknadstillträde på de nya banorna och en rad tekniska frågor. Regeringen har tillsatt Sverigeförhandlingen som ska utarbeta förslag till principer för finansiering, förhandla fram en medfinansiering med olika intressenter, analysera kommersiella förutsättningar och utarbeta lösningar för spår och stationer. I januari 2016 lämnade Sverigeförhandlingen en delredovisning som enligt regeringens direktiv ska innehålla en analys av kommersiella förutsättningar för höghastighetsbanor, möjliga finansieringsprinciper och förutsättningar för differentierade särskilda banavgifter. I februari 2016 inleddes förhandlingarna med kommuner och regioner om medfinansiering. I december 2017 ska Sverigeförhandlingen lämna sin slutredovisning av uppdraget.

Under seminariet ger olika aktörer som är verksamma inom järnvägs- och transportsektorn sin syn på en rad olika frågeställningar kring höghastighetsbanor i Sverige. Seminariet vänder sig till ett brett spektrum av aktörer t ex. transportköpare, transportföretag, järnvägsindustrin, banhållare, kommuner, län och regioner. Vidare riktar sig seminariet till alla de politiker och beslutsfattare som formulerar förutsättningarna för det framtida järnvägssystemet i Sverige.

​Programmet (pdf 645 kB)

Ladda ner presentationer:

Sverigeförhandlingen KTH 25 maj 2016.pdf (pdf 691 kB)

Peter Uneklint KTH25maj 2016.pdf (pdf 2.7 MB)

KTH_SeminarJärnvägsgrupp_25052016.pdf (pdf 349 kB)

Evert Andersson KTH 25 maj 2016.pdf (pdf 8.5 MB)

HHT KTH vårseminarium 160525 SJ AB.pdf (pdf 550 kB)

20160524 Hur får vi ihop XXX miljarder till höghastighetsjärnväg- Alternativa finansieringsformer av angelägen infrastruktur.pdf (pdf 1000 kB)

Page responsible:Sebastian Stichel
Belongs to: KTH Railway Group
Last changed: Sep 23, 2016